Toužíte být vždy na 100% spokojeni?

26. února 2008 v 13:05 | Všem zářící zdraví a jasnou mysl přeje Honza Buka |  Spokojenost
Vzbudil jsem vaši zvědavost?
Pokud jste právě klikli na tento odkaz, zřejmě vám vrtá hlavou, o jakou záruku spokojenosti tu vlastně jde... A k tomu ještě ten odkaz slibuje 100% spokojenost ...
Chtěli byste takovou záruku? Záruku toho, že budete vždy a se vším spokojeni...? Chápu, je to opravdu velmi lákavá představa. Zvláště pak pro všechny ty z nás, kteří jsou tzv. věčně nespokojeni. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsme vůbec občas nespokojeni? Ano, někteří z vás hádají správně... je to tím, že máme svá očekávání a ty se nám občas prostě nenaplní. A to nejen proto, že jsou to očekávání často nerealistická, ale už z principu očekávání samého. Pokud mé představy "připouštějí" jen jistou jednu variantu výsledku, vypovídá to o mě, že jsem stále hluboce ponořený ve své mysli a ve svých omezujících představách. A to má do budoucna vždy fatální následky v podobě nekonečného utrpení prožívaného z následného rozčarování ...

Chcete záruku 100% spokojenosti?
Tak já vám ji tu právě nabízím. Zbavte se okamžitě, v tomto okamžiku všech svých očekávání! Že to tak snadno nejde? No, pokud to sami říkáte... Pokud ale dovolíte každé situaci, aby byla tím, čím je a přijmete každý přítomný okamžik takový, jakým už je, jako projev dokonalé lásky vesmíru, podaří se vám prohlédnout tuto iluzi věčné nespokojenosti... Přestaňte chtít určovat běh událostí a místo toho se staňte svědkem úžasného divadelního vystoupení našeho vlastního vědomí. V hlavních rolích pak jistě poznáte život, lásku, milosrdenství ... Vítejte do 100% spokojeného, pohodového života!

H.B.

Více na : http:// janbuka.webgarden.cz
 

Chvilka pro meditaci a relax

24. ledna 2008 v 14:42 | Všem zářící zdraví a jasnou mysl přeje Honza Buka |  Meditace a relax
Pomocí tohoto meditačního a relaxačního prográmku si můžete vybrat z 30 velmi pěkných a pohodových hudebních souborů (výběr přes ikonku noty), které se spustí na vámi přesně stanovenou dobu (ikona Duration, nebo myší přímo nastavte levé odpočítávací hodiny). Stiskem ikonky Begin se uvede Timer do provozu.
Na konci skladby zazní gong, který vám dá najevo, že doba vaší meditace je již u konce...

příjemný relax či meditaci

H.B.

Prožívejte radost v každém okamžiku...

24. ledna 2008 v 14:37 | Všem zářící zdraví a jasnou mysl přeje Honza Buka |  Pro radost

RADOST Z BYTÍ

RADOST Z BYTÍ - obrázek
Chcete-li zjistit, zda se necháte ovládat časem, položte si tuto otázku: "Nacházím ve své činnosti lehkost a radost?" Jestliže ne, čas vám zastírá přítomný okamžik a život vám připadá jako boj. To ovšem neznamená, že byste měli začít dělat něco jiného než to, co děláte. Stačí změnit způsob, jakým to děláte. Způsob, jak něco děláte, je důležitější než to, co děláte. Snažte se soustředit spíš na svou činnost než na její výsledek. Soustřeďte se na všechno, co vám přináší přítomný okamžik. To znamená, že musíte přijímat to, co je, protože se nemůžete plně soustředit na něco, čemu se zároveň bráníte.
Jakmile se soustředíte na přítomný okamžik, přestanete být nespokojení a váš život se naplní radostí. Jste-li plně soustředěni v přítomnosti, pak se naplní láskou všechno, co děláte - i ta nejjednodušší činnost.

E. Tolle
 


Nehledejte své já ve své mysli

24. ledna 2008 v 12:08 | Všem zářící zdraví a jasnou mysl přeje Honza Buka |  Přítomný okamžik
NEHLEDEJTE SVÉ JÁ VE SVÉ MYSLI
Myslím, že se budu muset ještě hodně naučit o fungování své mysli, než se dostanu k duchovnímu osvícení.
Ne, to nemusíte. Problémy mysli nevyřešíte na úrovni mysli. Jakmile pochopíte základní mechanismus, nemusíte se učit nic jiného. Studium mysli z vás může udělat dobrého psychologa, ale nedovede vás za hranice mysli, stejně jako vás studium duševních poruch nevyléčí z šílenství. Už víte, že základním mechanismem nevědomého stavu je ztotožnění s myslí, která vytváří falešné já neboli ego jako náhražku za vaše pravé já hluboce zakořeněné v Bytí. Jak říká Ježíš, budete jako větev useknutá z keře.
Potřeby ega jsou nekonečné. Ego se cítí ohrožené a bezbranné, a proto žije v neustálém strachu a pořád něco potřebuje. Jakmile tomuto mechanismu porozumíte, nemusíte zkoumat všechny jeho projevy a nemusíte z toho dělat složitý osobní problém. To se ovšem vašemu egu líbí, neboť stále hledá něco, k čemu by se mohlo připoutat, a váš problém mu k tomu dá příležitost. Proto je ego mnoha lidí tak úzce spjato s jejich problémy. Jakmile se to stane, tito lidé se svých problémů nechtějí zbavit, protože by přišli o své ego, do nějž nevědomě investují svou bolest a utrpení.
Jakmile si uvědomíte, že příčinou nevědomí je vaše ztotožnění s myslí, která ovšem zahrnuje také vaše emoce, přestanete se s ní ztotožňovat. Začnete žít vědomě. Žijete-li vědomým životem, můžete své mysli dovolit, aby byla tím, čím je, aniž se s ní ztotožňujete. Mysl sama není dysfunkční. Je to úžasný nástroj. K porušení funkcí dochází, když v mysli hledáte své já a ztotožňujete se s ní. Pak se stane egoickou myslí a začne vás ovládat.
Z Knihy: Moc přítomného okamžiku, E. Tolle

Nejste svou vlastní myslí ...

24. ledna 2008 v 0:02 | Všem zářící zdraví a jasnou mysl přeje Honza Buka |  Přítomný okamžik
NEJSTE SVOU VLASTNÍ MYSLÍ
NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKA NA CESTĚ K OSVÍCENÍ

Jistý žebrák seděl už přes třicet let u silnice. Jednoho dne šel kolem nějaký cizinec. "Můžete mi dát nějaké drobné?" zamumlal žebrák a nastavil cizinci starou baseballovou čepici. "Nemám nic, co bych vám mohl dát," odpověděl cizinec. Pak se žebráka zeptal: "Na čem to sedíte?" "Je to jen stará bedna," odpověděl žebrák. "Sedím na ní od té doby, co si pamatuji." "Už jste se někdy podíval dovnitř?" zeptal se cizinec. "Ne," odpověděl žebrák. "Proč bych to dělal? Nic tam není." "Tak se tam podívejte," řekl mu cizinec. Žebrák otevřel víko. Ke svému úžasu a radosti zjistil, že bedna je plná zlata.
Já jsem ten cizinec, který nemá nic, co by vám mohl dát, a který vám radí, abyste se podívali dovnitř. Ne do nějaké bedny, ale mnohem blíže: do svého nitra.
"Já však nejsem žebrák," namítnete.
Lidé, kteří nenašli své skutečné bohatství, jímž je radost z Bytí a hluboký, neochvějný klid, jenž tuto radost doprovází, jsou žebráci, i když mají velké materiální bohatství. Hledají radost, naplnění, uznání, jistotu nebo lásku ve vnějším světě, zatímco ve svém nitru mají poklad, který nejen obsahuje všechny tyto věci, ale je mnohem úžasnější než všechno, co nám svět může nabídnout.
Slovo "osvícení" v nás vyvolává představu jakéhosi nadlidského úspěchu a naše já proti tomu nic nenamítá, ale ve skutečnosti je to přirozený stav prožívané jednoty s Bytím. Je to pocit spojení s něčím nesmírným a nezničitelným, s něčím, co je téměř paradoxně vámi a co je zároveň mnohem větší než vy. Osvícení je nalezení vaší pravé přirozenosti za hranicemi všech forem. Neschopnost uvědomit si tuto spojitost vyvolává iluzi oddělenosti od vlastního já i od okolního světa. Následkem toho vnímáte své já - vědomě či nevědomě - jako izolovaný fragment. Máte strach a jste v konfliktu s vnitřním i vnějším světem.
Mám rád Buddhovu jednoduchou definici osvícení jako "konec utrpení". Na tom není nic nadlidského, že ne? Jako definice je to však neúplné, neboť to říká, co osvícení není: osvícení není utrpení. Co vám však zůstane, když se zbavíte utrpení? To Buddha neříká a z jeho mlčení vyplývá, že na to musíte přijít sami. Buddha definuje osvícení negativně, aby z toho vaše mysl neudělala něco nadlidského, v co můžete věřit, ale čeho nemůžete dosáhnout. I přesto však většina buddhistů dodnes věří, že osvícení může dosáhnout jen Buddha, a ne oni, alespoň ne v tomto životě.

Kam dál